آموزش ساخت مدار چراغ راهنما

آموزش ساخت مدار چراغ راهنما

مدار ساده چراغ راهنمای جالب که میتوانید از led های آن خروجی بگیرید و به چراغ های بزرگتر متصل کنید.

 شما با دیدن این آموزش میتوانید چراغ راهنمایی ساده و کوچک را با وسایل ساده برای خودتون بسازید.

فیلم آموزش ساخت مدار چراغ راهنما :

[aparat id="xTB5i"]

مدار چراغ راهنما :

آموزش ساخت مدار چراغ راهنما
ادامه مطلب