92

مدل سه بعدی طبیعت محیط زیست چمنزار – طبیعت پویا برای یونیتی

مدل سه بعدی طبیعت محیط زیست چمنزار - طبیعت پویا برای یونیتی

در این پکیج که یکی از بهترین پکیج ها می باشد مدل های سه بعدی اجسام در طبیعت مانند : گل – علف – درخت – فنس و… وجود دارد.

شما بازی سازان با استفاده از این پکیج میتوانید بازی های خود را با این پکبج طراحی کنید و بسازید.

[aparat id=”I2ZTC”]

اطلاعات پکیج:

کتابخانه عظیمی از دارایی های 100٪ اسکن ، با دقت بهینه سازی ، اتلاش ، LOD انجام شده است.
– گروهی از سایه بانها که در صورت تمایل به استفاده از آنها ، کیفیت بهتری خواهند داشت و گردش کار را ساده تر می کنند.
– محیط زیست چمنزار با باغ های کوچک؛
– تمام سایه بانها بین تمام دارایی های ما مشترک هستند.
– نسخه ی نمایشی HD SRP از فیلم گنجانده شده است.
– نسخه ی نمایشی برای وحدت استاندارد رندر ، زیبا و همچنین شامل؛
– صحنه نسخه ی نمایشی برای استودیو پوشش گیاهی NON PRO شامل.
– صحنه نسخه ی نمایشی برای استودیو پوشش گیاهی PRO شامل؛
– NON HD SRP صحنه نسخه ی نمایشی از فیلم 2 نیاز به حداقل: Vegetation Studio Pro ، R.A.M 2019 – River Auto Material 2019 برای اجرا. آموزش گام به گام ، لینک بارگیری و دارایی های استفاده شده در توضیحات فیلم هستند.
– این بهترین کار را با استودیو Vegetation و Vegetation Studio Pro انجام می دهد.
در بسته ما 5 جنبه خواهید یافت (محتوای هنری ، سایه بانها ، ابزارها ، فایلهای پشتیبانی):

1) محتوای هنری (اطلاعات هنری):
– 21 مدل صخره ای با LOD و 91 نمونه مقدماتی: استاندارد ، دارای پوشش بالا یا ماسک توسط برگ ، چمن؛
– 20 مدل سنگی با LOD و 68 پیشوند: استاندارد ، روکش بالا یا ماسک توسط برگ ، چمن؛
– 6 کوه با پس زمینه پلی کم؛
– 8 بوته: بید و افرا با LOD و عبور از آخرین LOD.
– 9 مش جزئیات: شبدر ، دیزی ، چمن مرده ، گیاهان چمن ، برگهای دارای LOD.
– 21 مدل از نرده های کیت ساخت و ساز با LOD؛
– 24 مدل از نرده های سیستم: پست و دهانه.
– 12 مدل از مدل های حصار ترکیبی با LOD؛
– 53 پیش ساخته حصار از تمام تنظیمات ذکر شده.
– 10 نوع گل با 45 مش LOD در انواع: هواپیما ، صلیب ، جزئیات؛
– 15 نوع علف ، انواع مختلفی از آنها: هواپیما ، صلیب ، جزئیات؛
– 70 گل از گیاهان و گیاهان علفی با LOD.
– 70 گل و گیاه چمن زار برای زمین وحدت بدون وجود LOD؛
– 5 مجموعه بافت زمینی: 27 بافت با: albedo / صافی ، AO ، نقشه نقشه ، normmap ، MT / AO / H / SM.
– ذرات و حشرات: زنبورها ، پروانه ، برگ ، گرد و غبار.
– 2 مصالح جاده ای کثیف با سایه بان منظر با پروفایل جاده R.A.M.
– 14 تمبر ارتفاع نقشه زمین برای زمین و وحدت زمین خود را برای تمبر 2018.3+؛
– 14 تمبر زمین GAIA؛
– 3 قلاب درخت با LOD و مخلوط با انواع مخلوط زمین
– 2 قارچ با LOD.
– 3 نوع از prefabs درخت: HD ، استودیو پوشش گیاهی ، بهینه سازی و پخته شده.
– 11 درخت با LOD و مانند آخرین LOD صلیب.
– درختان در انواع هستند: گیاهان ، درخت کوچک ، درخت مستقل ، درخت جنگل ، درخت مرده.
– مشخصات مثلث های درخت در زیر.
– تمام بافت ها شامل: Albedo ، Normalmap ، Metallic ، قد ، AO ، صافی هستند.
– در بافت های زمینی خواهید یافت: چمنزار علفزار ، زمین کثیف ، چمن کثیف ، برگ ، بی نیاز؛
– نسخه ی نمایشی HD SRP؛
– نمایش نسخه ی نمایشی استاندارد وحدت.
– نسخه ی نمایشی با توابع تخم ریزی برای Vegetation Studio Pro؛
– نسخه ی نمایشی با توابع تخم ریزی برای استودیو پوشش گیاهی استاندارد – NON PRO؛

2) سایه بانها (سایه بان):
– همه سایه بانها از استودیوی پوشش گیاهی پشتیبانی می کنند که بطور غیرمستقیم خارج از جعبه قرار دارد.
– 3 سایه بان چمن: آرشیو ، استاندارد ، سفته بازی.
– 4 سایه بان استاندارد با پوشش خودکار خودکار توسط ماسک یا در بالا (مخلوط زمین).
– 1 تراشنده متقاطع به عنوان آخرین درخت LOD
– سایه بان پوست و برگ با انواع فلزی / specular؛
3) سایه بان باد منتقل شده از HD SRP:
– پیشرفته و ارزان در ارائه سایه بان باد؛
– باد بین تمام دارایی های ما تقسیم می شود.
– باد مانند HD SRP مانند 1: 1 کار می کند.
– باد رنگ ها و حالت عادی را کنترل می کند.
4) ابزار و اسکریپت:
– HD SRP باد را به نسخه های وحدت پایین تر منتقل می کند.
5) پرونده های پشتیبانی اضافی:
– ارسال فرایند پشته 2.0 پروفایل.
– تمبر GAIA؛
– مشخصات جاده R.A.M

Huge library of 100% scanne assets, carefully optimized, atlased, LOD’ed;
– Group of shaders which will bring better quality and simplify your workflow, if you want to use them;
– Meadow Environment with small groves ;
– All shaders are shared between our all assets;
– HD SRP Demo from video is included;
– Demo for unity standard rendering, pretty as well also included;
– Demo scene for Vegetation Studio NON PRO included;
– Demo scene for Vegetation Studio PRO included;
– NON HD SRP Demo scene from 2nd video need at least : Vegetation Studio Pro, R.A.M 2019 – River Auto Material 2019 to run. Step by step tutorial, download link and used assets are in video description;
– It works best with Vegetation Studio and Vegetation Studio Pro;
In our pack you will find 5 aspects (artistic content, shaders, tools, support files):
1) Artistic content(اطلاعات هنری):
– 21 cliff models with LOD’s and 91 prefabs: standard, top covered or by mask by leaves, grass;
– 20 rock models with LOD’s and 68 prefabs: standard, top covered or by mask by leaves, grass;
– 6 low poly background mountains ;
– 8 bushes: willow and maple with LOD’s and cross as last LOD;
– 9 detail meshes: clover, daisy, dead grass,grass plants, leaves with LOD’s;
– 21 models of construction kit fences with LOD’s;
– 24 models of system fences: post and span;
– 12 models of combined fence models with LOD’s;
– 53 fence prefabs from all mentioned configurations;
– 10 flower types with 45 LOD’ed meshes in variants: planes, cross, detailed ;
– 15 grass types, LOD’ed in variants: planes, cross, detailed ;
– 70 flowers and grass prefabs with LOD’s;
– 70 flowers and grass prefabs for unity terrain without LOD’s;
– 5 ground texture sets: 27 textures with: albedo/smoothness, ao, heightmap, normalmap, MT/AO/H/SM;
– particles and insects: bees, butterfly, leaves, dust;
– 2 dirty road materials with parallax shader with R.A.M road profiles;
– 14 terrain heightmap stamps for your terrain and unity terrain stamping 2018.3+;
– 14 GAIA terrain stamps;
– 3 Tree stumps with LOD’s and blended with terrain blend variants;
– 2 mushrooms with LOD’s;
– 3 variants of tree prefabs: HD, Vegetation Studio, Optimised and baked;
– 11 trees with LOD’s and cross as last LOD;
– Trees are in types: plants, small tree, standalone tree, forest tree, dead tree;
– Tree triangles specification below;
– All textures contain:Albedo, Normalmap, Metallic, Height, AO, Smoothness;
– In ground textures you will find: meadow grass, dirty ground, dirty grass, leaves, needless;
– HD SRP demo;
– Unity standard rendering demo;
– Demo with spawn functions for Vegetation Studio Pro;
– Demo with spawn functions for Vegetation Studio Standard – NON PRO ;
2) Shaders(سایه بان):
– All shaders support vegetation studio instanced indirect out of the box;
– 3 grass shader :lite, standard, specular;
– 4 standard shaders with auto texture cover by mask or by top (terrain blend);
– 1 cross shaders as last tree LOD
– bark and leaves shaders with metallic/specular variants;
3) Ported wind shading from HD SRP:
– Advanced and cheap in render wind shading;
– Wind will be shared between our all assets;
– Wind works 1:1 like in HD SRP;
– Wind manage grass colors and normals;
4) Tools and Scripts:
– HD SRP ported wind to lower unity versions;
5) Additional support files:
– Post process stack 2.0 profiles;
– GAIA stamp;
– R.A.M road profile

توجه: صحنه آماده این محصول کامل نیست و خیلی کوچک است شما باید خودتان با مدل های آماده که در اختیار دارید این صحنه ها را بسازید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدل سه بعدی طبیعت محیط زیست چمنزار – طبیعت پویا برای یونیتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *