حراج!

92

مدل سه بعدی طبیعت محیط زیست چمنزار – طبیعت پویا برای یونیتی

مدل سه بعدی طبیعت محیط زیست چمنزار - طبیعت پویا برای یونیتی

در این پکیج که یکی از بهترین پکیج ها می باشد مدل های سه بعدی اجسام در طبیعت مانند : گل – علف – درخت – فنس و… وجود دارد.

شما بازی سازان با استفاده از این پکیج میتوانید بازی های خود را با این پکبج طراحی کنید و بسازید.

[aparat id=”I2ZTC”]

اطلاعات پکیج:

کتابخانه عظیمی از دارایی های 100٪ اسکن ، با دقت بهینه سازی ، اتلاش ، LOD انجام شده است.
– گروهی از سایه بانها که در صورت تمایل به استفاده از آنها ، کیفیت بهتری خواهند داشت و گردش کار را ساده تر می کنند.
– محیط زیست چمنزار با باغ های کوچک؛
– تمام سایه بانها بین تمام دارایی های ما مشترک هستند.
– نسخه ی نمایشی HD SRP از فیلم گنجانده شده است.
– نسخه ی نمایشی برای وحدت استاندارد رندر ، زیبا و همچنین شامل؛
– صحنه نسخه ی نمایشی برای استودیو پوشش گیاهی NON PRO شامل.
– صحنه نسخه ی نمایشی برای استودیو پوشش گیاهی PRO شامل؛
– NON HD SRP صحنه نسخه ی نمایشی از فیلم 2 نیاز به حداقل: Vegetation Studio Pro ، R.A.M 2019 – River Auto Material 2019 برای اجرا. آموزش گام به گام ، لینک بارگیری و دارایی های استفاده شده در توضیحات فیلم هستند.
– این بهترین کار را با استودیو Vegetation و Vegetation Studio Pro انجام می دهد.
در بسته ما 5 جنبه خواهید یافت (محتوای هنری ، سایه بانها ، ابزارها ، فایلهای پشتیبانی):

1) محتوای هنری (اطلاعات هنری):
– 21 مدل صخره ای با LOD و 91 نمونه مقدماتی: استاندارد ، دارای پوشش بالا یا ماسک توسط برگ ، چمن؛
– 20 مدل سنگی با LOD و 68 پیشوند: استاندارد ، روکش بالا یا ماسک توسط برگ ، چمن؛
– 6 کوه با پس زمینه پلی کم؛
– 8 بوته: بید و افرا با LOD و عبور از آخرین LOD.
– 9 مش جزئیات: شبدر ، دیزی ، چمن مرده ، گیاهان چمن ، برگهای دارای LOD.
– 21 مدل از نرده های کیت ساخت و ساز با LOD؛
– 24 مدل از نرده های سیستم: پست و دهانه.
– 12 مدل از مدل های حصار ترکیبی با LOD؛
– 53 پیش ساخته حصار از تمام تنظیمات ذکر شده.
– 10 نوع گل با 45 مش LOD در انواع: هواپیما ، صلیب ، جزئیات؛
– 15 نوع علف ، انواع مختلفی از آنها: هواپیما ، صلیب ، جزئیات؛
– 70 گل از گیاهان و گیاهان علفی با LOD.
– 70 گل و گیاه چمن زار برای زمین وحدت بدون وجود LOD؛
– 5 مجموعه بافت زمینی: 27 بافت با: albedo / صافی ، AO ، نقشه نقشه ، normmap ، MT / AO / H / SM.
– ذرات و حشرات: زنبورها ، پروانه ، برگ ، گرد و غبار.
– 2 مصالح جاده ای کثیف با سایه بان منظر با پروفایل جاده R.A.M.
– 14 تمبر ارتفاع نقشه زمین برای زمین و وحدت زمین خود را برای تمبر 2018.3+؛
– 14 تمبر زمین GAIA؛
– 3 قلاب درخت با LOD و مخلوط با انواع مخلوط زمین
– 2 قارچ با LOD.
– 3 نوع از prefabs درخت: HD ، استودیو پوشش گیاهی ، بهینه سازی و پخته شده.
– 11 درخت با LOD و مانند آخرین LOD صلیب.
– درختان در انواع هستند: گیاهان ، درخت کوچک ، درخت مستقل ، درخت جنگل ، درخت مرده.
– مشخصات مثلث های درخت در زیر.
– تمام بافت ها شامل: Albedo ، Normalmap ، Metallic ، قد ، AO ، صافی هستند.
– در بافت های زمینی خواهید یافت: چمنزار علفزار ، زمین کثیف ، چمن کثیف ، برگ ، بی نیاز؛
– نسخه ی نمایشی HD SRP؛
– نمایش نسخه ی نمایشی استاندارد وحدت.
– نسخه ی نمایشی با توابع تخم ریزی برای Vegetation Studio Pro؛
– نسخه ی نمایشی با توابع تخم ریزی برای استودیو پوشش گیاهی استاندارد – NON PRO؛

2) سایه بانها (سایه بان):
– همه سایه بانها از استودیوی پوشش گیاهی پشتیبانی می کنند که بطور غیرمستقیم خارج از جعبه قرار دارد.
– 3 سایه بان چمن: آرشیو ، استاندارد ، سفته بازی.
– 4 سایه بان استاندارد با پوشش خودکار خودکار توسط ماسک یا در بالا (مخلوط زمین).
– 1 تراشنده متقاطع به عنوان آخرین درخت LOD
– سایه بان پوست و برگ با انواع فلزی / specular؛
3) سایه بان باد منتقل شده از HD SRP:
– پیشرفته و ارزان در ارائه سایه بان باد؛
– باد بین تمام دارایی های ما تقسیم می شود.
– باد مانند HD SRP مانند 1: 1 کار می کند.
– باد رنگ ها و حالت عادی را کنترل می کند.
4) ابزار و اسکریپت:
– HD SRP باد را به نسخه های وحدت پایین تر منتقل می کند.
5) پرونده های پشتیبانی اضافی:
– ارسال فرایند پشته 2.0 پروفایل.
– تمبر GAIA؛
– مشخصات جاده R.A.M

Huge library of 100% scanne assets, carefully optimized, atlased, LOD’ed;
– Group of shaders which will bring better quality and simplify your workflow, if you want to use them;
– Meadow Environment with small groves ;
– All shaders are shared between our all assets;
– HD SRP Demo from video is included;
– Demo for unity standard rendering, pretty as well also included;
– Demo scene for Vegetation Studio NON PRO included;
– Demo scene for Vegetation Studio PRO included;
– NON HD SRP Demo scene from 2nd video need at least : Vegetation Studio Pro, R.A.M 2019 – River Auto Material 2019 to run. Step by step tutorial, download link and used assets are in video description;
– It works best with Vegetation Studio and Vegetation Studio Pro;
In our pack you will find 5 aspects (artistic content, shaders, tools, support files):
1) Artistic content(اطلاعات هنری):
– 21 cliff models with LOD’s and 91 prefabs: standard, top covered or by mask by leaves, grass;
– 20 rock models with LOD’s and 68 prefabs: standard, top covered or by mask by leaves, grass;
– 6 low poly background mountains ;
– 8 bushes: willow and maple with LOD’s and cross as last LOD;
– 9 detail meshes: clover, daisy, dead grass,grass plants, leaves with LOD’s;
– 21 models of construction kit fences with LOD’s;
– 24 models of system fences: post and span;
– 12 models of combined fence models with LOD’s;
– 53 fence prefabs from all mentioned configurations;
– 10 flower types with 45 LOD’ed meshes in variants: planes, cross, detailed ;
– 15 grass types, LOD’ed in variants: planes, cross, detailed ;
– 70 flowers and grass prefabs with LOD’s;
– 70 flowers and grass prefabs for unity terrain without LOD’s;
– 5 ground texture sets: 27 textures with: albedo/smoothness, ao, heightmap, normalmap, MT/AO/H/SM;
– particles and insects: bees, butterfly, leaves, dust;
– 2 dirty road materials with parallax shader with R.A.M road profiles;
– 14 terrain heightmap stamps for your terrain and unity terrain stamping 2018.3+;
– 14 GAIA terrain stamps;
– 3 Tree stumps with LOD’s and blended with terrain blend variants;
– 2 mushrooms with LOD’s;
– 3 variants of tree prefabs: HD, Vegetation Studio, Optimised and baked;
– 11 trees with LOD’s and cross as last LOD;
– Trees are in types: plants, small tree, standalone tree, forest tree, dead tree;
– Tree triangles specification below;
– All textures contain:Albedo, Normalmap, Metallic, Height, AO, Smoothness;
– In ground textures you will find: meadow grass, dirty ground, dirty grass, leaves, needless;
– HD SRP demo;
– Unity standard rendering demo;
– Demo with spawn functions for Vegetation Studio Pro;
– Demo with spawn functions for Vegetation Studio Standard – NON PRO ;
2) Shaders(سایه بان):
– All shaders support vegetation studio instanced indirect out of the box;
– 3 grass shader :lite, standard, specular;
– 4 standard shaders with auto texture cover by mask or by top (terrain blend);
– 1 cross shaders as last tree LOD
– bark and leaves shaders with metallic/specular variants;
3) Ported wind shading from HD SRP:
– Advanced and cheap in render wind shading;
– Wind will be shared between our all assets;
– Wind works 1:1 like in HD SRP;
– Wind manage grass colors and normals;
4) Tools and Scripts:
– HD SRP ported wind to lower unity versions;
5) Additional support files:
– Post process stack 2.0 profiles;
– GAIA stamp;
– R.A.M road profile

توجه: صحنه آماده این محصول کامل نیست و خیلی کوچک است شما باید خودتان با مدل های آماده که در اختیار دارید این صحنه ها را بسازید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مدل سه بعدی طبیعت محیط زیست چمنزار – طبیعت پویا برای یونیتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.