معرفی توابع register_post_status وردپرس

معرفی توابع وردپرس
معرفی توابع register_post_status وردپرس در این پست و مجموعه پست های وردپرس به معرفی تابع های وردپرس می پردازیم تا با مجموعه توابع وردپرس آشنا بشید.تابع register_post_status که همانطور که از نام این تابع پیداست برای اضافه کردن یک وضعیت دلخواه برای مطالب ( برگه ها,محصولات,نوشته ها,پست تایپ های دلخواه) و... می باشد . بصورت پیشفرض وردپرس دارای وضعیت هایی همچون : پیشنویس,منتشر شده و... می باشد که با استفاده از این تابع می توانید وضعیت جدیدی اضافه کنید و برای نوشته ها یا محصولات با وضعیت ایجاد شده...
ادامه مطلب